დავუბრუნდეთ ახალ ამბებსუკან

,,ლისი დეველოპმენტი" მმართველობითი ანგარიშგება და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება - 2022 წელი

ფაილის გასაცნობად, ეწვიეთ მოცემულ ბმულს