მეტი სიმწვანე, სივრცე, ჰაერი

ის რაც ყველაზე მეტად სჭირდება თბილისს

ყოველთვის მიგვაჩნდა და დღესაც მიგვაჩნია, რომ გამწვანების მაჩვენებლის ზრდა და სარეკრეაციო სივრცეების შექმნა, ურბანულ განვიათრებაში ჩართული თითოეული კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ეს გამოწვევა 10 წლის წინ მივიღეთ და დღეს სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლისის ტბა როგორც ძველი, ასევე ახალი თაობის თბილისელებისთვის, გამორჩეული ადგილი და ერთგვარი მიზიდულობის ცენტრია.

ჩვენს შესახებ