სიმშვიდე, როგორც ასეთი

ის, რაც მხოლოდ მთას მოაქვს...

ის, რაც ჩვენ მოვიტანეთ მთაში